SØREN BJÆLDE €€€€ SOREN BJAELDE


Galleri - Gallery

Butik - Shop

Boghandel - Bookshop

Det arbejder jeg med lige nu
What I am working with right now


Dagens tegning = Today's drawing

Online-kurser: Grafik & tegning
Online courses: Printmaking & drawing


Film - Videos

Udsmykninger - Decorations

Udstillinger - Exhibitions

cv-dansk

cv-English

Selvbiografi som tegneserie
Autobiographic cartoon


Insekt - Insect

Kontakt - Contact


Nyt nummer af mit tidsskrift DEN LILLE ELG
New issue of my periodical DEN LILLE ELG (THE LITTLE ELK)

mere/more

...og som gratis ebog € ... and as free ebook
Also with text in English

Nyt træsnit € New woodcut


KIRSTINE
10x10 cm
450 kroner
60 Euro