SØREN BJÆLDE €€€€ SOREN BJAELDE


Galleri - Gallery

Boghandel - Bookshop

Her og Nu
Here and Now


Dagens tegning
The daily drawing


Online-kurser: Grafik & tegning
Online courses: Printmaking & drawing


Film - Videos

Udsmykninger - Decorations

Udstillinger - Exhibitions

cv-dansk

cv-English

Selvbiografi som tegneserie
Autobiographic cartoon


Insekt - Insect

Kontakt - Contact

Ny udgivelse € New publication

Nyt træsnit € New woodcut


SKOVSØEN
THE FOREST POND
50x50 cm
5000 kroner
670 Euro

Ny film € New video