SØREN BJÆLDE €€€€ SOREN BJAELDE


Galleri - Gallery

Boghandel - Bookshop

Det arbejder jeg med lige nu
What I am working with right now


Dagens tegning = Today's drawing

Online-kurser: Grafik & tegning
Online courses: Printmaking & drawing


Film - Videos

Udsmykninger - Decorations

Udstillinger - Exhibitions

cv-dansk

cv-English

Selvbiografi som tegneserie
Autobiographic cartoon


Insekt - Insect

Kontakt - Contact

Min nyeste film
My latest video

Nyt træsnit € New woodcut


BLOMSTERPIGEN
THE FLOWER GIRL
12,1x12,1 cm
750 kroner
101 Euro

Nye udgivelser € New publications