www.bjaelde.dk - MENU


pixelhæfter/zines
zines

Originalgrafiske bøger
Artist books

Printede bøger
Printed books

Rejsetræsnit
Travel woodcuts

Tidsskriftet DEN LILLE ELG
The perodical DEN LILLE ELG

E-bøger
E-books

ORIGINALGRAFISKE BØGER

Her er et udvalg af mine originalgrafiske bøger.
Jeg har selv trykt og indbundet dem:

ARTIST BOOKS

Here is a selection of my handmade books.
I have printed and bound them myself:Ny originalgrafisk bog = New Artist Book
300 kroner = 40 Euro:
FULDMÅNEBOGEN
Træsnit og tekst om årets 12 fuldmåner
Oplag: 8 eksemplarer
Pris: 3000 kroner
Se billeder fra bogen

THE BOOK OF FULL MOON
Woodcuts and text concerning the 12 full moons of one year
Edition: 8 copies
Price: 400 euros
See pictures from the book

GENSYN MED DE NORDLIGE EGNE
Træsnit og tekst om en rejse til Norge og Sverige
Oplag: 16 eksemplarer
Pris: 1500 kroner

GENSYN MED DE NORDLIGE EGNE
Woodcuts and text about a tavel to Norway and Sweden
Edition: 16 copies
Price: 200 euros

NOVEMBER
I PARIS
44 træsnit
Japansk
kangxi-fukurotoji
indbinding
Pris: 500 kroner

NOVEMBER
IN PARIS
44 woodcuts
Japanese
kangxi-fukurotoji
binding
Price: 500 kroner

FEBRUAR
Træsnit og tekst angående denne måned
Oplag:16 eks.
2005-06
Pris: 1500 kroner

FEBRUARY
Woodcuts and words concerning this month
Edition:16 copies
2005-06
Price: 1500 kroner

FLERE KLOVNE
16 træsnit
Tekst af Ole Bjælde
Oplag:30 eks.
1994
Pris: 800 kroner

MORE CLOWNS
16 woodcuts
Text: Ole Bjaelde
Edition: 30 copies
1994
Price: 800 kroner

STREGER
Plexiglasraderinger
Oplag:4 eks.
1993
Udsolgt

LINES
Drypoints on Plexiglass
Edition:4 copies
1993
Out of print

En lille historie illustreret med tryk, tegninger og malerier
Oplag: 3 eks. med dansk tekst og 3 eks. med engelsk tekst
1992
Pris: 1500 kroner

A small story illustrated with prints, drawings and paintings
Edition: 3 copies with danish text and 3 copies with english text
1992
Price: 1500 kroner

KYSSET
Træsnit på tyndt gennemsigtigt japanpapir
Oplag: 8 eks.
1991
Pris: 400 kroner

THE KISS
Woodcuts on thin transparent japanese paper
Edition: 8 copies
1991
Price: 400 kroner

Et digt af den franske forfatter Michel Cassir
illustreret med træsnit af Søren Bjælde
Oplag. 30 eks.
1990
Pris: 400 kroner

A poem by the french poet Michel Cassir
illustrated with woodcuts by Soren Bjaelde
Edition 30 copies
1990
Price: 400 kroner

DAGBOGSSKITSER
OKTOBER-NOVEMBER 1989
58 træsnit
Oplag: 10 eks.
1989
Pris: 900 kroner

DIARYSKETCHES
OCTOBRE-NOVEMBRE 1989
58 woodcuts
Edition: 10 copies
1989
Price: 900 kroner

KLOVNE
12 træsnit
Oplag: 12 eks.
1989
Udsolgt

CLOWNS
12 woodcuts
Edition: 12 copies
1989
Out of print

Boghandel på Facebook € Book store on Facebook

Hvis du er interesseret kan du kontakte mig på mail

If you are interested, you can contact me by mail