www.bjaelde.dk - MENU

UDSMYKNING PÅ BREDAGERSKOLEN I JELLING

DECORATION ON THE PUBLIC SCHOOL IN JELLING

I 2003 - 2004 udsmykkede jeg skolebiblioteket på Bredagerskolen i Jelling.
Det drejede sig om en tidligere åben gård midt i skolebygningen. Denne gård blev overdækket med glas, og såvel gulvet,som måler 7x25 meter, og visse vægpartier og søjler udsmykkedes.

In 2003 - 2004 I decorated the library on the public school, Bredagerskolen, in Jelling, Denmark.
An open yard in the building was covered with glass, and the floor, measuring 7x25 meter, and walls and columns were decorated.


FØR - BEFORE

....

EFTER - AFTER

På gulvet blev lagt linoleum i et mønster, som også findes på Thorvaldsens Museum. En detalje fra en helleristningsagtig mand i en båd indføjedes i mønsteret.

On the floor linoleum was laid in a pattern that can also be seen on Thorvaldsens Museum in Copenhagen. A detail from a motiv, a man in a boat, was inserted in the pattern.

Den nordre gavl, som solen falder på, er forårs og sommergavlen. Et træ vokser op fra gulvet og synes at sprede sine grene ud gennem glastaget. Farverne er varme som disse to årstider.

The northern wall, on which the sun is shining, is the spring and summer wall. A tree is growing from the floor and seems to spread its branches through the glass roof. The colours are warm like these two seasons.

Den søndre gavl er efterårets og vinterens. Farverne er kolde, og motiverne har med disse årstiders stjernetegn at gøre.

The southern wall is the fall and winter wall. The colours are cold and the motivs have to do with the zodiac signs of these two seasons.

På to søjler er kendte forfattere og videnskabsfolk malet.

On two columns famous writers and scientists are painted.

TRYK her og se billeder fra arbejdet - PUSH here and see pictures from the working process

SE FLERE UDSMYKNINGER - SEE MORE DECORATIONS

MENU